top of page

Test knitting

Are you one of my test knitters and want to leave feedback? / Är du en av mina teststickare och vill lämna feedback?

Leave test knitting feedback here

(password required) / Lämna feedback här (lösenord krävs):

bottom of page